Haberler

Yeni Haber Gir Tüm Haberleri Gör

Terörizmle Mücadele ya da 2016’da İnsan Haklarına En Büyük Tehdit

Karşı terörizm ve insan hakları Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Ben Emmerson terörizmin sonlandırılması arayışında olunmasına rağmen “2016’da insan hakları için temel sorunun, hükümetlerin insan hakları gündemini desteklemeye devam etmelerini sağlamak” olduğu söyledi.

Avrupa Birliği de bu sorunla karşı karşıya kaldı. Avrupa Birliği’nde, bugünlerde terörizmle savaşmak üzere, ifade özgürlüğü, gizlilik ve güvenliğe karşı tehdit oluşturan ve taslağı yakın zamanda hazırlanan bir Direktif önerisi mevcut. Taslak Direktif, yalnızca iki hafta içinde, etki değerlendirmesi yapılmadan hazırlandı. Bu, tasarının insan hakları ve özgürlükler üzerindeki olası etkisine dair bir bulgu olmadığı gibi, tasarının olası etkililiğine dair bir sınamanın da mevcut olmadığı ve hatta ilk elden böyle bir Direktif ihtiyacının haklılığının ortaya konmadığı anlamına geliyor.

Taslak Direktif, Avrupa Komisyonu tarafından Aralık 2015’te önerildi. Tasarıda, Komisyon ne kastettiğine dair herhangi bir açıklık olmaksızın, internete değinmek konusundaki iyi niyetini ifade etti. Henüz Avrupa Parlamentosu Direktifle ilgili görüşünü açıklamamışken, Avrupa Birliği Konseyi’nde bir araya gelen üye devletler çoktan taraflarını belli ettiler. Örneğin, Konsey, etki değerlendirmesinin yokluğuna aldırış etmeksizin internet sitelerini engellemek üzerine kafa karıştırıcı bir yaklaşım benimsedi. Bu yaklaşım temelde Çocuk İstismarı Direktifi’nin, etkililiği bugüne kadar hiç değerlendirilmemiş olan engelleme hükmüne dayanıyor. Bu, ayrıca belli aktiviteleri yasa dışı ilan etme amacında olan bir Direktifte oldukça tutarsız bir durum.

Parlamentoda ise temel haklar komitesi (LIBE) 438 yasa değişikliğini tartışmaya sundu. Bunlardan bazıları insan haklarına güçlü bir koruma sağlamak; ifade özgürlüğümüzün bir parçası olan konuşmanın kriminalize edilmesini engellemek; yasaklı davranış ve terör saldırısı arasındaki bağ konusunda daha titiz olunması; kötü amaçlı yazılımlar, “elektronik ipucu” (ne anlama gelirse gelsin) ve yasal web sitelerin kapatılması gibi tehlikeli ögeleri silmek için Avrupa Dijital Haklar Grubu EDRi’nin önerilerini takip ediyor. Yine de, Parlamento’nun 2015 yılı Aralık ayı sonunda kabul ettiği ve mevzuat dışı Dati raporundan sızan belli ögeleri riske atan bazı yasa değişiklikleri ve diğerlerinin yanında, hukukun üstünlüğüne, şifrelemeye, Tor kullanımına zarar verebilecek yeni ögeler var.

Dünya genelinde ülkeler, terörizmle savaşmak ve görüşleri rahatsız edici de olsa kendilerini ifade etmek isteyen gazeteciler, aktivistler ve sıradan insanları susturan şiddet içeren aşırılıkla mücadele etmek için çeşitli tedbirler alıyorlar.

Umarız Avrupa Birliği, bazı AB ülkelerinde gördüğümüz suistimalleri önleyerek örnek olur. Eğer her terör saldırısından sonra, yasa koyucular aslında terörizm problemini çözmeyen ama nüfus içinde daha fazla gizlilik ve güvenlik hissi yaratılması umuduyla yeni yasalar çıkarırlarsa, gerçek çözüm olmayışının karşılığında daha az özgürlük ve hakka sahip olacağız. Buna karşılık, Avrupa Parlamentosu geçen hafta terörizmle mücadele etmek için kullanışlı olup olmadığı doğrulanmamış bir fişleme tedbiri olarak AB PNR Direktifini kabul etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon bu tip tepkileri oldukça güzel tanımladı: “insan hakları ve hukukun üstünlüğü ihlallerine karşı baskıcı ve sert müdahaleler; örneğin nüfusun belli bir bölümünü fişleme, elverişsiz gözetleme teknikleri ve verili olağanüstü hali sürdürme, daha fazla şiddet içeren bir aşırılığı üretme eğiliminde olma.”

Özgürlüklerimizi ve insan haklarını sınırlandırmak ve de Avrupa Birliği’ni kuran değerlerin içini boşaltmak yerine, etkili, kanıta dayalı önlemler, yalnızca terörizme mücadele etmek için değil, aynı zamanda onu engellemek için kendine yer bulmalıdır. Sascha Lobo’nun Spiegel’e açıkladığı üzere, yargı ve emniyet personeline daha fazla kaynak ayrılmalıdır. Hukukun üstünlüğü ilkesini hayata geçirmeye elverişli bir hukuk sistemini oluşturmak yerine, daha fazla bilgisayara, veritabanına, sonuca ulaşmaktan oldukça uzak yasalara sahip oluyoruz. Eğer bu Direktif taslağı kabul edilirse, özellikle tartışılan olumsuz öneriler kabul edilirse, altı çizilmesi gereken gerçek problemleri çözmek yerine, yeni problemler yaratmış olacağız.
Avrupa Parlamentosu’nun Terörizmle Mücadele Direktifi için EDRI’nin önerileri (29.03.2016)
https://edri.org/files/counterterrorism/CounterTerror_LIBEDraftReport_EDRi_position.pdf
Terörizmle mücadele ederken insan haklarının ve temel özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi hakkında Birleşmiş Milletler Özel Raportör Raporu (22.02.2016)
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/SRTerrorismIndex.aspx
BM Şiddet İçeren Aşırılığı Önleme Eylem Planı (24.12.2015)
https://undg.org/wp-content/uploads/2016/02/SG-Plan-of-Action-to-Prevent-Violent-Extremism-1.pdf
Spiegel: İnsan Makine: Şiddetli, yapısal, çok yönlü yönetimin başarısızlığı (German) (30.03.2016)
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/sascha-lobo-ueber-is-terror-ueberwachung-ist-die-falsche-antwort-a-1084629.html

Kaynak: https://edri.org/countering-terrorism-aka-the-biggest-human-rights-threat-of-2016/

Çeviren: Nuran Kısı

Yorum Yazın

Duyurulardan haberdar olmak icin, duyuru listemize kaydolun! [KURALLAR]